Utfasing av konvensjonelle lyskilder

Utfasing av lysrør m.m. – Oppgradere til LED-belysning?

Hva bør du gjøre?

  • Hamstring av lyskilder før de aktuelle datoene «forskyver» bare «problemet». Ombygging av armaturene ved å koble ut forkobling/ballast kan være en mulig løsning, særlig hvis du ikke ønsker ny armatur, men det antas å ikke bli rimeligste løsning. Men vil heller ikke, hos de fleste leverandører og installatører, ha noen garanti- eller reklamasjonsrettighet på de ombygde armaturene.
  • Det siste og mest sannsynlig det beste alternativet er å skifte ut alle lysstoffrør armaturer til armaturer med LED-lyskilder.
  • I helt spesielle tilfeller kan eksisterende armaturer være en del av et arkitektonisk uttrykk og da kan elektriker, leverandør og kunde samarbeide om å finne beste løsning.

Husk at du kan spare stort inn på strømforbruk og lyskildeskifte ved å skifte til LED-armaturer.

Vil du kanskje lese mer om “Utfasing av lyskilder” fra en uavhengig 3.part? Da er informasjonen på “Lyskultur” sin nettside fin. Lyskultur er Norges ledende kompetansenettverk innen lys og belysning.

Trykk her for informasjon fra “Lyskultur”.

Det grønne skiftet – Gode valg

Siden konvensjonelle lysrør T5(T16), T8(T26), kompaktlysrør, sirkelrør, halogenbrennere (G9, G4, GY6,35) fases ut må vi alle nå ta grep for fortsatt å få lys ut av lampene våre. Vi vil ved en oppgradering samtidig oppnå å spare miljøet for miljøgifter, bruke mindre strøm og dermed også spare miljøet, samt få et bedre arbeidsmiljø med bedre belysning.

I store lokaler kan det være viktig å foreta en lysberegning, slik at du kanskje kan redusere antall armaturer. Det vil også kunne være viktig å velge armaturer med bevegelsessensor, dimming/skumring o.l. Et garasjeanlegg hvor lyset står på hele døgnet i dag vil kunne spare inn et nytt lysanlegg på svært kort tid.

I kontorlokaler kan du samtidig også vurdere om du skal velge “Tunable White”, hvor du kan dimme fra minimum til maksimum lysmengde helt uavhengig av valgt fargetemperatur på lyset. Vi påstår at riktig lys fører til bedre konsentrasjon, mer energi og høyere produktivitet.

Viktige datoer, utfasing av lyskilder:

Hvorfor?  Vårt miljø vil bli spart for mye kvikksølv når flere av lysrørene og sparepærene som inneholder denne miljøgiften etter hvert forsvinner fra markedet. Det finnes nå gode alternative LED-lysrør og LED-pærer som er kvikksølvfrie. Du kan lese mer om dette på Miljødirektoratet sine sider.

Utfasing av lysrør, kompaktlysrør m.m.

EcoDesign er EU’s regelverk for energieffektivitet. RoHS er EU regulativet for å begrense innhold av farlige stoffer i elektrisk utstyr. Disse direktivene har de senere årene stoppet salg av diverse lyskilder som gløde-og halogenlamper (lav effektivitet) og damplamper som HQL (kvikksølvinnhold), noen NAH (NatriumHøytrykk) og noen MH (Metallhalogen). Eco-design regulativet sammen med RoHS direktivet settes nå i effekt for ovennevnte produkter.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon, tilbud eller bestilling:

You cannot copy content of this page