Elektro-Sivert bukselomme verktøy

Tele og data

Tele og data – spredenett

Elektro-Sivert Installasjon AS innehar autorisasjon på Ekomnett ENA.

Svakstrømsanlegg er generelt et område under stadig utvikling, og vi i Elektro-Sivert Installasjon AS holder oss oppdatert ved nært samarbeid med grossist og leverandører.

Spredenett

Spredenett hører til den passive delen av et nettverk innen tele- og data, og omfatter komponenter som optiske kabler, kobberkabler, kontakter (connectors), plugger, patchepaneler etc. For å oppnå et stabilt spredenett er det viktig at nettverkskomponentene “spiller sammen”. I tillegg er det viktig at selve installasjonen av et spredenett utføres etter strengt definerte standarder. For mer informasjon om spredenett kontakt Elektro Sivert Installasjon AS på tlf: 23 34 45 56.

Husk at det hjelper ikke å kjøpe det beste innen hardware dersom spredenettet ikke oppgraderes til samme standard.

Elektro-Sivert Installasjon AS utfører komplette spredenett for tele og data med patchepanel etc. Nettverket utføres som Cat. 5-7 og leveres med testrapport.

Fiberkabel er upåvirkelig av alle former for elektrisk støy – har liten demping og betyr sikker kommunikasjon. Vi har levert mange spredenett for tele og data hvor det er benyttet fiberkabel som stamkabler. Vi har eget utstyr for terminering og testing av fiberkabel.

Referanseprosjekt på sykesignalanlegg og ITV-anlegg er henholdsvis Aker Sykehus og Nasjonalbiblioteket.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon, tilbud eller bestilling:

Hugo Roterud
mobil: 950 63 028
e-post: hugo@elektro-sivert.no

You cannot copy content of this page