Lars KNX Smarthus

Smarthus fra Futurehome

Smarthus “for alle” – Spar inn på strømforbruk !

Det eneste du trenger for å komme i gang med Futurehome er en Smarthub og internettilgang.

Starter du med Futurehome “Strømpakke” følger dette med. Strømpakken har en overkommelig pris, og du får da store muligheter for å redusere dine strømkostnader ved hjelp av kun 4 enheter:

  • 1 stk. Smarthub (montert ved router)
  • 1 stk. Termostat (montert for varmekabel)
  • 1 stk. HAN-sensor (montert på måler og henter inn strømpriser)
  • 1 stk. Puck Relé (montert for varmtvannsbereder)

Styrer du din varmtvannsbereder smart er du garantert å spare strøm. Du blir også med på det Grønne Skiftet. Har du i tillegg en Smart ladestasjon for elbil er det potensiale for å spare enda mer strøm med Futurehome.

Som om ikke dette var nok? Du får også støtte fra Enova på 35%, opptil kr. 10.000.-. Har du installert Smart elbil ladestasjon (Easee, Zaptec eller Defa) for mindre enn 20 måneder siden? Da får du Enova støtte også for denne (såfremt du ikke tidligere har mottatt Enova støtte for denne).

All faktura dokumentasjon, må være datert innenfor de siste 20 månedene før søknadsdato. Korreksjon av 14.07.23: Nylig informerte Enova om at tidsfristen for å søke om smart strømstyring kortes ned. Før hadde du 20 måneder på å søke tilskudd, nå har du bare 12 måneder, med tilbakevirkende kraft. 

For en installasjon på totalt kr 28.500.- vil du kunne motta støtte på kr 10.000.- fra Enova.

Du kan lese mer om denne støtteordningen på Enova sine hjemmesider.

Strømpakken kan bli nesten “gratis” pga. Enova støtten, dersom du får kombinert installasjonen med ladestasjon for elbil.

Kravet til Enova støtte er: Styringssystemet skal styre minimum 2 stk. flyttbare strømforbruk. Med “Flyttbart strømforbruk” mener Enova strømforbruk som kan flyttes til tider på døgnet med lavest strømpris, uten at det går utover komfort eller hverdagsrutinene til folk. Eksempler på denne typen strømforbruk er varmtvannsbereder, elbillading og gulvvarme. Lys, komfyr, TV og høytrykksspyler er eksempler på strømforbruk som egner seg dårlig for flytting.

Det er også en forutsetning av berederen er fast koblet strømforbruk tilknyttet boligen til tider på døgnet med lavest strømpris. Her kan du laste ned pdf-fil over Enova sine kriterier.

Du kan også få Enova støtte for Smarte stikkontakter da disse er fastmonterte. Disse kan du bruke på varmeovner så kan du også redusere strømtopper for varmeovnene.

Futurehome Strømpakke hjelper deg altså med å slå av store laster i hjemmet, på tider hvor strømprisene er høyest og kan bidra til lavere nettleie gjennom effektstyring. Det betyr at du kan spare flere tusen kroner i året på strømregningen. I grunnpakken “Strømpakka” får du med utstyr for å kontrollere varmtvannsbereder og en varmekabel.

Er du interessert i teknologien bak Futurehome? Det kan du lese mer om her: Teknologi/API basert på åpenhet og personvern. Støttede systemer m.m. 

Futurehome systemet er basert på, Z-wave og Zigbee, de to mest populære åpne standardene i smarthuslandskapet. Futurehome støtter også bla. Elko og Fibaro som Elektro-Sivert også har gode kunnskaper om.

Vil du kanskje også bygge ut ditt Futurehome anlegg med brannvarslere(med tale funksjon), modusbrytere (hjemme, borte, natt, ferie), dør/vindussensorer, Yaleman m.m.? Futurehome har også produkter for dette.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon, tilbud eller bestilling av Smarthus, Smarthusløsninger eller Strømpakka:

Rune Lorenzen
mobil: 901 19 441
e-post: rune@elektro-sivert.no

Eksempel på investering og Enova støtte.

Her forklares også hva Smarthub, HAN-sensor, Puck relé og smart termostat er.

Noen forutsetninger for å ta i bruk Futurehome Strømkontroll, og forutsetninger i pris eksemplene ovenfor:

  • Måleren i sikringsskapet må ha HAN-port, og du må selv kontakte netteier for å få åpnet denne innen installasjonsdato.
  • Du må ha bredbånd og ledig nettverksuttak på modem/router der Smarthub skal plasseres.
  • Det må også være ledig 230V stikkontakt uttak ved modem/router.
  • Strømmåler må være i nærhet av boenheten. Dette for at HAN-enhet skal nå frem til Smarthub med data. Kan løses mot et tillegg i pris med kable fra måler.
  • Smarthub må også være i nærhet av boenheten for å motta signaler fra HAN-enhet.

Trykk her for å laste ned denne brosjyre i pdf.

You cannot copy content of this page