Behøver du overspenningsvern i din bolig?

Hvor oppstår det overspenninger?

Beskyttelse mot overspenninger avhenger av hva slags strømnett det er i området hvor du bor og om du bor i et område der det ofte er tordenvær. Erfaringsmessig er det mer overspenning i områder med luftnett som tilførsel enn i områder med jordkabel som tilførsel.

Bor du i et område hvor det ofte er lyn og tordenvær, og du forsynes av et luftnett kan det elektriske anlegget og alle dens tilkoblede apparater altså være mye mer utsatt for skader/ødeleggelser enn i områder med lite tordenvær og kabelnett i bakken.

Er det bare lyn som ved sine overspenninger kan gjøre skade på det elektriske anlegget?

Vær også spesielt oppmerksom på at det ikke kun er lyn og tordenvær som forårsaker overspenninger i et elektrisk anlegg.

Overspenninger kan også oppstå ved bryteroperasjoner i forsyningsnettet. Altså dersom større forankoblede sikringer betjenes. F.eks. i hovedfordelingen i boligblokken, e-verkets trafostasjon m.m. Når nettselskapet av ulike årsaker kobler strømmen ut og inn, kan slike plutselige spenningspulser også kunne skade det elektriske anlegget eller utstyret. Dette vil da et overspenningsvern også kunne beskytte mot.

Har du luftnett som tilførsel?

Hvis du har luftnett til din bolig kan det også være lurt å ha et overspenningsvern for apparater som er tilkoblet både telenettet og strømnettet – for eksempel en ADSL-ruter. Den typen overspenningsvern utligner overspenninger mellom elektrisitetsnettet og telenettet.

Du må også være oppmerksom på at selv om du har kabel i jord/bakken inn i ditt hus, så kan det være luftnett som denne kabel er hentet ut fra.

Hvorfor kan lyn skade det elektriske anlegget eller elektriske apparater?

Når lynet slår ned, vil det i de aller fleste tilfellene dreie seg om treff utenfor boligen, men hvor den elektriske utladningen vil følge det ledningsnettet inn i boligen. Det innebærer at det elektriske anlegget inne i boligen kan ta skade.

Lyn og torden gjør at luften er ladet med elektrisitet. Denne elektrisiteten prøver å finne veier til jord. Noen ganger går den via bl.a. strømkabler, gjennom hus, og via husholdningsapparater til jord. Slike overspenninger kan forårsake umiddelbare skader på elektriske apparater, eller det kan påføre skader på anlegget, som dukker opp etter en stund! Skader inntreffer oftest på den eldste og dårligste elektriske gjenstanden eller anleggsdelen i boligen.

Utfordringen er at skadene ikke er så lett å få øye på. I slike tilfeller vil det være hensiktsmessig blant annet å bruke syn og luktesans. Sjekk stikkontakter, koblingsbokser, brytere og kabler for synlige skader. Misfarging og/eller brente flekker kan indikere skade. Kjenn også etter om utstyret er unormalt varmt. Det kan også værer fornuftig å teste at alt elektrisk utstyr fungerer som det skal.

Det kan være fornuftig å ha det elektriske anlegget under særlig oppsikt et par uker etter lynnedslag, for å sjekke om det elektriske utstyret har fått en svekkelse som ikke viste seg med det første.

Hva er et overspenningsvern? Trenger jeg overspenningsvern?

Mellomvern

Overspenningsvern er en teknisk komponent som leder overspenninger til jord før de kommer inn og gjør skade på den elektriske installasjonen eller apparater.

Husk at skader inntreffer oftest på den eldste og dårligste elektriske gjenstanden eller anleggsdelen i boligen. Skadene er ofte ikke så lett å få øye på og de kan oppstå lenge etter at overspenningene har vært i ditt elektriske anlegg.

Overspenningsvern anbefales derfor på det sterkeste.

Hva er finvern? Trenger jeg finvern?

Finvern

Et finvern, ofte også kalt sekundærvern, har til oppgave å beskytte elektriske apparater mot de overspenninger som klarer å passere det forankoblede overspenningsvern som f.eks. grovvern (primærvern) i sikringsskapet.

Vær spesielt oppmerksom på at «billige finvern på markedet ikke nødvendigvis har de tilstrekkelige komponenter for å oppfylle sikkerhetskravene. Et godt råd er derfor at man investerer i det som tidligere ble regnet som “FG-godkjente” overspenningsvern. Dette m.m. kan du lese mer om her.

For PC-utstyr, IT-koplinger, TV, stereo, videospiller, DVD-spiller m.m. må man også tenke på om en overspenning kan komme inn via telelinjer eller antenneinstallasjoner. For å beskytte elektrisk utstyr mot overspenninger via strømnett og tele/antenneinstallasjoner kan man installere pluggbare finvern med uttak for både strøm og tele- eller antennelinje.

Det er også veldig viktig å være klar over at finvern bør benyttes sammen med grovvern i sikringsskapet ellers vil grov-vernet kunne ha kortere levetid.

Er mitt anlegg 100 % sikret mot overspenninger dersom jeg installerer overspenningsvern?

Ved montering av overspenningsvern (grovvern, mellomvern, finvern m.m.) kan man ikke gi «absolutte garantier» om at det elektriske anlegget og elektriske apparater er beskyttet mot overspenninger. Men man vil ha øket graden av sikkerhet.

Hva må jeg sjekke/kontrollere etter lyn- og tordenvær?

 • Se etter brente produkter og/eller ledninger i sikringskapet. Sjekk også tetting rundt nipler. Bruk dine sanser: lukt, syn og hørsel.
 • Sjekk indikatoren på overspenningsvernet (grønt vindu=OK, rødt vindu=defekt).
 • Bestill elektriker til å isolasjonsmåle hele anlegget.
 • Sjekk stikkontakter, koblingsbokser, brytere og kabler for synlige skader. Misfarging. og/eller brente flekker kan indikere skader. Kjenn også etter om utstyret er unormalt varmt.
 • Test at alt elektrisk utstyr fungerer som det skal. Støy på radio og TV kan være tegn på skade.

Trenger du en elsjekk (kontroll av el.anlegg) etter lyn- og tordenvær ?

Elektro-Sivert Installasjon AS har lang erfaring med elsjekk og bistår deg gjerne. Se også våre sider om internkontroll. Husk at man som privatperson, både i blokkleilighet, enebolig, rekkehus m.m., er ansvarlig for at det blir foretatt nødvendig vedlikehold og ettersyn av det elektriske anlegget.

Er det noe annet jeg bør gjøre for å beskytte anlegget mot lynnedslag og overspenninger?

Et godt råd vil alltid være å koble fra elektriske artikler og antenner når det er lyn- og tordenvær, og når man reiser på ferie. Spesielt utsatt er ofte datautstyr, tv, radio og fryseboks. Fryseboksen støpsler man jo ikke ut når man reiser på ferie, men her kan altså overspenningsvern gi beskyttelse mot ødeleggende overspenninger.

Skal du bygge nytt hus nå?

Etter dagens regel- og lovverk skal alle lavspenningsinstallasjoner være beskyttet av overspenningsvern. I boliginstallasjoner skal overspenningsvernvære plassert i hovedfordelingen for boenheten. Det vil si at når du bygger ny bolig i dag så må det installeres overspenningsvern.

Er du redd i lyn- og tordenvær? Her er noen forholdsregler du kan ta:

 • Beskytt det elektriske anlegget og utstyr med overspenningsvern.
 • Trekk ut støpsler for elektriske apparater som ikke er beskyttet med overspenningsvern.
 • Trekke ut tv-antenner, telefon- og internettkabler som ikke er beskyttet med overspenningsvern.
 • Vent med å dusje, vaske hendene etc. Unngå altså vann og vannrør.
 • Unngå å oppholde deg utendørs eller i kjelleren.
 • Holde deg unna jernbanespor, lange metallgjerder og andre gjenstander som kan føre lynnedslaget til deg langveisfra.
 • Søk ly under trær. Hold deg unna flaggstenger og andre høye gjenstander og sørg for at du ikke er «det høyeste punkt».
 • Kan du oppholde deg i bilen? Det kan smelle kraftig dersom lynet treffer bilen, men inni bilen er det helt trygt.

Ønsker du mer teknisk informasjon om overspenningsvern?

Efa Elektro AS er en av våre leverandører på sikringsutstyr. Her kan du lese mere om overspenningsvern, hhv grovvern, mellomvern og finvern, fra Efa Elektro AS.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon, tilbud eller bestilling.

Rune Lorenzen
mobil: 901 19 441
e-post: rune@elektro-sivert.no