Har du komfyrvakt i din bolig? Behøver du eller dine naboer komfyrvakt?

Hva er komfyrvakt?

En komfyrvakt beskytter liv og eiendom mot brann/branntilløp dersom platetoppen eller kjeler/stekepanner blir for varme (tørrkoking) eller tom plate blir glemt med varme på.

Det finnes flere typer komfyrvakter på markedet. En god komfyrvakt består av en sensor og en strømavbryter, som enten er plassert bak komfyren eller i sikringsskapet. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann utløser den en alarm. Dersom ingen reagerer på denne alarmen, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren/stekeplatene.

Pass på at du kjøper en komfyrvakt som er laget etter felles internasjonal norm NEK EN 50615. Dette kan du sjekke på produktets merkeskilt.

For øvrig kan du også sjekke med ditt forsikringsselskap om du får rabatt på forsikringspremien dersom du har installert godkjent komfyrvakt.

Behøver jeg og mine naboer komfyrvakt?

Det er krav til komfyrvakt i elektriske anlegg/installasjoner som er nye etter 2010. Den skal da være installert som en del av den faste elektriske installasjonen. Forskriftene har ikke tilbakevirkende kraft, men dersom kjøkkenet er eldre enn 2010 så anbefales det å ettermontere komfyrvakt.

De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer da oftest eldre mennesker, men det er branner som starter om natten som tar flest liv. Da er det gjerne yngre mennesker som rammes. Rus og alkohol er ofte en medvirkende årsak til at de glemmer eller sovner fra komfyren.

Må komfyrvakt installeres av elektriker? Hvilke krav er det til komfyrvakt?

Komfyrvakter for fast installasjon skal monteres av elektriker. Komfyrvakter som ikke er fast tilkoblet tilfredsstiller ikke kravene i normene NEK400:2010 og NEK400:2014. Dersom du ønsker en komfyrvaktinstallasjon som tilfredsstiller dagens norm (NEK400:2010/2014) for elektriske lavspenningsinstallasjoner så må altså komfyrvakten installeres av elektriker.

Hva slags komfyrvakt anbefaler Elektro-Sivert Installasjon AS:

Komfyrvakt med trådløs føler SGK410Vi anbefaler Innohome intelligent komfyrvakt fra Efa Elektro AS, som er brukervennlig og gir økt sikkerhet. Brukeren vil til daglig stort sett ikke merke at det er installert komfyrvakt. Det er ikke behov for å trykke på noen knapp for ekstra koketid. Det er ikke behov for magnetnøkkel el.l. for overstyring. Den benytter ikke statiske verdier (gitt temperatur m.m.) som grunnlag for å løse ut.

Den trådløse alarmen festes enkelt under ventilator-hetten. Det er ikke behov for kabling. Den varsler tidlig og avgir lydsignal ved for hurtig temperaturforandring, dersom platetoppen eller kjeler/ stekepanner blir for varme (tørrkoking) eller tom plate blir glemt med varme på. Avstilles ikke alarmen kobler vakten ut komfyren/platetoppen. Så snart faren er over avbrytes alarmen automatisk. Innohome systemet har en selvlærende funksjon for hvilke situasjoner det skal reagere på. Den tilpasser seg brukerens mønster og kutter strøm-/gasstilførselen til komfyren/ platetoppen dersom den blir avglemt (ikke justert på en stund – smart timer). Det er ingen falske alarmer grunnet røyk eller damp. Innohome passer alle typer komfyrer/platetopper som gass, keramisk, induksjon og jernplate. I kombinasjon med gass må det imidlertid settes på en ekstra del (magnetventil) på gasstilførselen til blussene. Denne ventilen tilkobles komfyrvakten. Ventilen selges separat.

Har du sett DSB sin video “Komfyrvakt redder liv” ? Den kan du se her: https://www.youtube.com/watch?v=zvEJbVGzNs0

Ønsker du å lese mere om dette tema? Da kan du gå til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sine hjemmesider. De står bak sikkerhverdag.no.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon, tilbud eller bestilling.

Rune Lorenzen
mobil: 901 19 441
e-post: rune@elektro-sivert.no