kameraovervåking

Kameraovervåking

Kameraovervåking av personer som kan gjenkjennes er et inngrep i personvernet. Slik kameraovervåking er derfor lovregulert. Dersom kameraovervåkingen ikke er nødvendig, er den heller ikke lovlig. Kameraovervåking skal normalt ikke finne sted dersom problemet kan løses eller risikoen minimeres gjennom alternative tiltak. Et alternativt tiltak kan være installasjon av alarmanlegg og porttelefonanlegg.

Kameraovervåking skal merkes

Kameraovervåking skal meldes og merkes. Merkingen skal inneholde opplysninger om hvem som er ansvarlig for overvåkingen, og det skal være tydelig for den enkelte som beveger seg inn i området at det er overvåket. Melding skal sendes Datatilsynet senest 30 dager før kameraovervåkingen startes opp.

kamera

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon, tilbud eller bestilling.