internkontroll

Internkontroll

Virksomheter som omfattes av “forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter” av 01.01.92 (internkontrollforskriften) skal ha rutiner for å ivareta dette ansvaret som skal inngå i vedkommendes internkontroll.

Elektro-Sivert Installasjon AS kan tilby avtale om årlig kontroll av elektrisk anlegg.

Er du klar over borettslag og boligsameiers ansvar? Les mer her
Er du klar over boligeier og leietakers ansvar? Les mer her
Se også vår side for El-sjekk for bolig.

Avtale om årlig kontroll av elektrisk anlegg kan blant annet bestå av:

   • Sikkerhetsopplæring for driftspersonell
   • Visuell og måleteknisk kontroll av el.anlegg
   • Termografering
   • Kontroll av nødlys m/dyputladingstest
   • Skriftlig rapport med forslag til tiltak og prioriteringsgrad

Husk at man også som privatperson er ansvarlig for at det blir foretatt nødvendig vedlikehold og ettersyn av det elektriske anlegget. I en bolig bør man derfor være oppmerksom på faresignaler som oppstår: varme sikringer, stikkontakter, gnister etc, samt å få dette utbedret/kontrollert. Det bør også foretas regelmessig kontroll, f.eks hvert 5. år og ved eierskifte.

Elektro-Sivert Installasjon AS innehar foretaksgodkjenning for: Elektrotermografi iht. NEK 405-1, Brannforebyggende Elkontroll Bolig iht. NEK 405-2 samt Elkontroll Næring iht. NEK 405-3.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon, tilbud eller bestilling:

Rune Lorenzen
mobil: 901 19 441
e-post: rune@elektro-sivert.no

You cannot copy content of this page