IK Borettslag

Borettslag og sameier er å anse som virksomheter, og omfattes av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (HMS-forskriften). Borettslag og sameier er imidlertid organisert slik at det er naturlig å skille mellom privat område og fellesarealer.

Styret i borettslag og sameier har plikt til å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet på alle fellesarealer.

Styret har plikt til å gjøre andelseiere/sameiere oppmerksom på det ansvar som denne har etter lov og forskrift.

Vår erfaring tilsier at andelseiere ofte ikke er seg sitt ansvar bevisst dersom de kun mottar et brev fra styret om at de selv er ansvarlig for vedlikehold og ettersyn. Feil og mangler ved det elektriske anlegget i en enkelt leilighet utgjør derfor en stor brannfare for alle andelseiere.

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at styret i borettslag og sameier inngår avtale med registrert elektroinstallatør for regelmessig kontroll av det elektriske anlegget, også innvendig i leilighetene, og ikke kun for fellesarealer.

Husk: Strøm er definert som “farlig vare”.