IK Beboer

Er sikringene varme? Ryker sikringene ofte? Spraker det i stikkontaktene? På tide med en el-sjekk / elkontroll? Elektro-Sivert kan da bistå dere med en kontroll. Kontakt oss på firmapost@elektro-sivert.no eller 23 34 45 56. Her kan du lese mere om vår el-sjekk / elkontroll.

Boligeiers ansvar:
• Skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriften.
• Er ansvarlig for at det ikke brukes eller kobles elektrisk utstyr til anlegget slik at liv eller eiendom skades.

Ansvaret innebærer:
• At du må sørge for at inngrep i installasjonen kun utføres av fagfolk og at du kun engasjerer elektrofagfolk til å foreta ettersyn og utbedringer.
• At du sørger for at det foretas regelmessig ettersyn av anlegget, f.eks. hvert femte år i boliger, eller oftere på eldre anlegg.
• Å være oppmerksom på faresignaler som oppstår (varme sikringer, brunsvidde stikkontakter/støpsler, lysbuer/gnister eller tilløp til lysbuer etc).
• Å få kontrollert anlegget på bakgrunn av slike faresignaler og få utbedret de mangler som avdekkes.

Sjekkliste for egenkontroll av elektrisk anlegg i bolig:
• Er du usikker på hvilke elektriske apparater og anleggsdeler du selv bør og kan kontrollere? Da kan du gjerne benytte denne sjekkliste som et utgangspunkt: “Sjekkliste for el.anlegg i bolig”:

Leietakers ansvar:
• Leietakers ansvar vil normalt begrense seg til å melde fra om feil og mangler ved anlegget til eieren. Feil og mangler som leieboer plikter å melde fra om må være av en slik karakter at et utrent øye kan se dem.
• Dersom det er feil og mangler ved det elektriske anlegget som kan skade liv eller eiendom, og leieboeren forstår dette, plikter han eller hun å gripe inn og avverge faren. Det vil blant annet si at leietaker ikke bruker elektrisk utstyr som er defekt. Leietaker har også vedlikeholdsansvaret for det elektriske utstyret i leiligheten, som elektrisk komfyr, lamper, TV, elektriske kontakter og brytere.
• Dersom dekselet til en elektrisk stikkontakt blir skadet, plikter leietaker å sørge for at denne skiftes ut.
• Det er boligeier som har hovedansvaret for å holde anlegget i forsvarlig stand. Husleieloven pålegger utleier å sørge for at utleide bygninger til enhver tid er i ordentlig stand. Dersom leietaker opplever at boligeier ikke tar sitt ansvar alvorlig kan myndighetene kontaktes.

Hva kan vi gjøre selv av enkle reparasjoner:
• Skifte deksel/lokk for koblingsbokser, brytere og stikkontakter. NB. kun deksel/lokk, ikke innmaten.
• Montere og skifte varmeovner som er utstyrt med bevegelig ledning med støpsel.
• Montere og skifte ledningsbrytere, støpsler og skjøtekontakter på utstyr med bevegelige ledninger.
• Montere ledningsbrytere på lamper med bevegelig ledning. Montere og skifte lamper som er tilkoblet med støpsel.
• Skifte lyspærer, lysrør og glimtenner i belysningsutstyr.
Husk: Strøm er definert som “farlig vare” !

Ønsker du ditt anlegg kontrollert av godkjent foretak?
• Vi innehar foretaksgodkjenning for: Elektrotermografi iht. NEK 405-1, Brannforebyggende Elkontroll Bolig iht. NEK 405-2 samt Elkontroll Næring iht. NEK 405-3.