Lars Rune Kenneth planlegger
Elektriker- Elektro-Sivert Servicebil-2133X

Firmapresentasjon – Hvem er vi?

Hvem er vi? 

Elektro-Sivert ble stiftet i 1990Vi satser på å være en mellomstor installatør med 30-50 ansatte. Vi er 100% eiet av aksjonærer som er ansatt i firmaet, og vi har til enhver tid cirka 5-10 lærlinger hos oss. Vi innehar alle elektrorelaterte autorisasjoner og har tett samarbeid med andre faggrupper og kan dermed være deres totalleverandør på både små og store oppdrag.  

Godkjennelser er viktig for vår bransje og skal gi deg som kunde en trygghet for et riktig leverandørvalg. Elektro-Sivert Installasjon AS innehar autorisasjoner/ godkjennelser iht. oversikten på høyre side.

Hva gjør vi? 

Vi utfører nyinstallasjoner, vedlikehold/rehabilitering m.m. Blant annet: 

 • Totalentreprise for alle faggrupper, eksempelvis snekker, rørlegger, murer, maler osv. 
 • Elektroinstallasjoner innen næring, bolig, offentlig, sykehus, maritimt m.m.  
 • Sikkerhetsanlegg som brannalarm, nødlys, calling, adgangskontroll, videoovervåking.  
 • Smarthus/KNX. 
 • Komplette ladeanlegg for elbiler. Samarbeid med de fleste leverandører.  
 • Solcelleanlegg til hytter, boliger, boligblokker og næring. 
 • Våtromrehabilitering, komplett som totalentreprenør for alle faggrupper.  
 • Termografering av sikringsskap, varmekabler og øvrig elektrisk anlegg.  
 • El-sjekk/årskontroll av elektrisk anlegg, nødlys, elbil ladeanlegg m.m.  
 • Brannforebyggende el-kontroll for næring og bolig (gir reduksjon i forsikringspremie).  
 • Rådgivning innen alle ovennevnte områder.  

Hvorfor velge oss? 

 • Ved fast samarbeid deles mer informasjon, samarbeidet blir tettere og koordinering av oppdrag kan som regel være enklere og mere effektivt. Spart tid = Spart kostnad.  
 • Med en fast installatør får dere en leverandør som har gode kunnskaper om deres bygningsmasse og installasjoner. 
 • Vi har langvarig samarbeid med våre leverandører og har da fremforhandlet utvidet garanti fra flere av våre leverandører. Dette gir dere bl.a. en tryggere behandling av eventuelle reklamasjoner.  
 • Vi har lokal tilhørighet. Det er betryggende å samarbeide med noen som kommer til å være i Oslo&Omegn i fremtiden.  
 • Vi har 24t vakttelefon for våre kunder. Vi er tilgjengelig 24 timer 365 dager i året. Skulle det oppstå en akutt situasjon vil vi hurtig kunne sørge for riktig bistand.
 • Vi har bred faglig kompetanse og med vår størrelse har vi kapasitet på både små og store oppdrag.  
 • Vi bestreber langsiktige relasjoner med våre kunder. Vi ønsker å være en elektriker for alle, ««ingen jobb er for liten og ingen jobb er for stor».
 • Vi bestreber kvalitet og service i alle ledd. Vi bestreber oss på å besitte riktig kunnskap og være løsningsorienterte.  
 • Vi kan tilby service- og vedlikeholdsavtaler. Med serviceavtale binder vi oss til svært kort responstid for hasteoppdrag. Vi tilbyr også serviceavtaler med bedre betingelser for beboere i sameier/borettslag.  
 • Vi er tilknyttet «Boligmappa» hvor vi laster opp all dokumentasjon etter oppdrag.  
 • Vi har fast samarbeid med mange andre faggrupper som snekker, murer, maler, rørlegger m.m. og kan levere dere og beboere et totalprodukt om ønskelig.  
 • Vi har nøkkelforsikring som er en ekstra sikkerhet dersom dere overlater oss nøkler. 
 • Vi har en solid økonomi og deres installasjoner vil dermed kunne bli ivaretatt av oss i uoverskuelig fremtid.  
 • Vi har Miljøfyrtårn sertifisering og arbeider aktivt for å tilby løsninger som er til nytte for samfunnet ikke bare kortsiktig, men også med tanke på langsiktige miljømessige, sosiale og økonomiske hensyn.

Ansatte m.m.: 

 • Lærlinger: Vi er godkjent lærebedrift (elektrikerfaget i Oslo) og bidrar dermed til å sikre samfunnsmessige kompetansebehov. Vi er tilknyttet Nelfos opplæringskontor for å sikre lærlingenes teoretiske opplæring. Lærlingene bidrar igjen til vår bedrifts kompetanse 
 • Ansatte: Vi har en stabil arbeidsstokk med opptil 50 års erfaring i bransjen. Vi satser på en drift med fast ansatte og tilbyr gode ansettelsesbetingelser og forsikringsordninger 
 • Miljø: Vi ønsker å bidra til et bærekraftig samfunn, og skal bl.a. ta gode miljøvalg, både i oppdrag for andre, og i egen drift. Vi skal søke å tilby løsninger som ivaretar langsiktige miljømessige hensyn. Vi har bl.a. også mange elbiler i vår bilpark. 

Våre verdier: 

Samarbeid
Tillit
Yrkesstolthet
Respekt
Kreativitet
Effektivitet 

Er vårSTYRKEsom gir deg en samarbeidspartner du kan stole på 

Ta gjerne kontakt for referanselister relatert til deres bygningstype/drift. 

                                                                                                                                                                                                                                            

ESILogo

Godkjennelser er viktig for vår bransje og skal gi deg som kunde en trygghet for et riktig leverandørvalg. Elektro-Sivert Installasjon AS innehar følgende autorisasjoner/godkjennelser:

 • Registrert Elektroinstallatør. 
 • Autorisert Ekom installatør («svakstrøm», tidligere bl.a. KIA, TIA og RIA). 
 • Sentral godkjenning for ansvarsrett, tiltaksklasse 2- UTF, nødlys og brannalarmanlegg. 
 • Godkjent våtrombedrift FFV med godkjent leder for våtromarbeider. 
 • Foretaksgodkjenning for Elektrotermografi iht. NEK 405-1 – Level 1 Infrared Termography.
 • Foretaksgodkjenning for Brannforebyggende Elkontroll Bolig iht. NEK 405-2 samt Elkontroll Næring iht. NEK 405-3.
 • Sikkerhetsutdanning for utførelse av varmearbeider. 
 • Miljøfyrtårn sertifisert.

Ta gjerne kontakt med KS-ansvarlig Nina Sivertsgård dersom du ønsker godkjennelsene tilsendt per e-post.

You cannot copy content of this page