Enøk tiltak – Det grønne skiftet

Vi og våre samarbeidspartnere kan veilede deg i energieffektive løsninger

I samarbeid med våre leverandører kan vi bistå dere med energieffektive installasjoner. Enøk er et stort og komplekst fagområde, og lar seg vanskelig beskrive i detalj på en nettside. Ønsker du å energi effektivisere ditt bygg eller anlegg? Det er stor sannsynlighet for at det er et potensiale for tiltak. Ta kontakt med oss, så kan vi sammen avdekke dine muligheter til å spare energi.

Det finnes mange tiltak som er “enkle” å gjennomføre, uten omfattende rådgivning eller kartlegging. Ett av disse er å skifte ut gamle lysarmaturer med LED-belysning. Siden mange lyskilder nå skal fases ut innen 01.09.2023 så er det også etter vår mening det rette tidspunkt for å skifte ut eldre belysning som benytter lysrør eller kompaktlysrør. Forbudet mot produksjon og import av alle T5 og T8 lysrør inntrer 25.08.22.

Trykk her for å lese mer om utfasing av lysrør m.m.

Hvorfor bør du ikke hamstre inn lysrør og kompaktlysrør?

Husk at du kan spare inn på strømforbruket ved å skifte til LED-armaturer. Eksempelvis kan en kunde med et lagerlokale (med dagens strømpris kr. 3,00 per kWh)  ha nedbetalt et armaturskifte i løpet av cirka 3,5 år ved å skifte fra 18 stk. armaturer med 2x58W T8 lysrør til 12 stk. LED-armaturer 8500 lumen. Da er det bedre å oppgradere enn å hamstre lyskilder.

LED-lamper med innebygget styring kan ha mange fordeler:

  • Lampene kan kommunisere med hverandre og har justeringer for tid, skumring, rekkevidde og dimming.
  • Lyset i lampen tennes når bevegelse detekteres
  • Effektforbruk er kanskje 10-18W, noe som kan redusere strømforbruket betraktelig (glødepærer 40-60W, lysrør opptil 65W).
  • Lysgjengivelsen er ekstremt god for LED-lamper (når man velger riktig armatur).
  • LED-lyskildene har som regel en lang brenntid (50.000 timer kan være vanlig) og vedlikeholdskostnadene reduseres derfor betraktelig.

Det grønne skiftet

Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. For å få til dette må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser. Elektro-Sivert har en mulighet til å bidra med dette arbeidet ved å tilby våre kunder produkter og tjenester som gir mindre konsekvenser for klima og miljø. Vi skal også selv etterstrebe å inngå samarbeid med leverandører av “grønne” produkter og tjenester.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon, tilbud eller bestilling.

You cannot copy content of this page