elbil ladeplugg

Elbil lading

Trykk her for å se vår kampanje på ladestasjoner.

Trenger du informasjon om lading av elbiler? Vi har nå opparbeidet oss en bred kompetanse på elbil lading og kan hjelpe deg med informasjon, alternative løsninger og priser. Vi installerer ladeuttak og ladestasjoner for elbil i store deler av Oslo og Akershus m.m. Av pågående/utførte installasjoner i borettslag og sameier kan nevnes Oppsal BRL, Solfjellet BRL, Etterstad Nord BRL, Etterstad Vest BRL, Østausa BRL, Lilleberg BRL, Skårerlia BRL, Sam. Eugenies gate 16, Sam. Bygdøy alle 81, Ringnes Park Vest sameie, Baglerbyen BRL, Sam. Bjerke Terrasse, Sam. Voksengrenda, Sam. Kyrre Grepps gate 19, Sam. Voksenjordet, Vækerøveien 209-211, Furu Huseierforening, Byskogen BRL, Brekkelia BRL, Sameiet Observatorie Terrasse, Casinetto BRL, Frydenlund BRL, Sameiet Mølledammen, Holtekilen IV A, Lindeleiken Boligsameie, Måltrostskogen BRL, Fugleliveien 23 C-J Garasjelag, Lilleskogen II garasjelag, Steenstrupsgate 19 Boligsameie, Jesperud Boligsameiet, Bergly Interesselag, Solberglia sameie, Sameiet Lunden 27-47, Marmorberget BRL, Lysehagan BRL, Smedhagen Park 5, Vesletjern BRL, Grenseveien BS, Storo BRL m.fl.

Har du hørt om Futurehome Strømpakke?
Trykk her for å se dine muligheter til å få Enova støtte, spare strøm og kutte strømtopper.

Elektro-Sivert installerer ladestasjoner av alle slag/fabrikat, styringssystem m.m.
Vi leverer og installerer ladestasjoner av alle slag/fabrikater, herunder nevnes Zaptec, Salto/Defa, Keba (Efa Elektro AS), Schneider, Micro Matic (E0 m.fl.) m.fl. Det er viktig å tenke fremover ved installering i borettslag/sameier. Særlig er det viktig at man allerede i planleggingsfasen tenker på lastbalansering og effekt topper.  De fleste leverandører har i dag system og utstyr for dette. Elektro-Sivert Installasjon AS kan gi dere god veiledning i produkter og løsninger. Vi leverer og installerer også wifi-anlegg for styring av ladeanlegg.

Zaptec har kostnadsfritt  administrasjonssystem (Zaptec Portal). Her kan borettslagets administrator enkelt få status på alle ladestasjonene i systemet, lese av forbruket per bruker, oppdatere ladestasjonen med den nyeste programvaren m.m. Zaptec ZapCarger Pro er bl.a. installert av Elektro-Sivert i Casinetto BRL, Frydenlund BRL, Lindeleiken Boligsameie, Måltrostskogen BRL og Jesperud Boligsameiet. “Zaptec Portal” er tatt i bruk på alle disse anleggene. For overføring av data er det i disse borettslagene installert Wifi-anlegg. Et Wifi-anlegg som for øvrig også kan tas i bruk til eventuell kameraovervåking av garasjeanlegg etc. Det understrekes at kameraovervåking må være forankret i et ønske blant beboerne ved å vedtas i allmøte (generalforsamling el.l.) osv.

Lastbalansering ladestasjonerLurer du kanskje på hva “lastbalansering” betyr? Denne lille “videosnutten om lastbalansering” som vi har lagt ut på Vimeo.no viser dette i praksis. Se nederst på denne side for beskrivelse av lastbalansering.

Elektro-Sivert kan tilby driftsavtale på elbil ladeanlegg:

Med en driftsavtale vil dere kunne ha en forutsigbarhet i drift av deres elbil ladeanlegg. Beboere/styret/vaktmestere vil ved driftsfeil kunne treffe kompetente elektrikere med god kjennskap til deres elbil ladeanlegg på telefon 365 dager i året mellom kl.07.00-22.00. Ordinær support som f.eks. brukerspørsmål, igangkjøring av ladekort er tilgjengelig kl.07.00-15.00 man-fre. Det tilbys også en egen epost adresse for support. Eiere av elbil ladepunkt og infrastruktur har altså hjelp tilgjengelig når f.eks. vaktmester ikke er på jobb (helligdager, lørdag, søndag, påske, sommerferie, jul osv.). Med driftsavtale vil dere også ha tilgang til å få ut vår vakthavende på utrykning. I en driftsavtale inngår også «Årskontroll» som utføres iht. enhver tid gjeldende lover, forskrifter og normer, herunder bl.a. NEK400. Arbeidet utføres i ordinær arbeidstid. Etter kontrollen utarbeides en skriftlig rapport- som inneholder måleresultater samt eventuelle feil/mangler som ble avdekket, eventuelle forslag til tiltak samt prioriteringsgrad for foreslåtte tiltak. Eventuelle alvorlige feil/mangler vil bli varslet kunden uten unødig opphold, for mulighet til snarlig utbedring. I et borettslag/sameie bør IKKE den enkelte beboer gis ansvar for rekvirering og gjennomføring av årskontroll. Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon, tilbud eller bestilling.

Røverkollen BRL:

Du har kanskje fått med deg artikkelen på “KlimaOslo” om ladestasjonene på Røverkollen BRL? Her lader man elbilene på semihurtigladere ute, og flytter bilen til garasjen når de er ferdig. Dermed er fire ladepunkter nok til å betjene et større antall elbileiere. For ett av ladepunktene er det først-til-mølla-prinsippet. De tre andre ladepunktene bookes gjennom et Google-regneark som er tilgjengelig via nett og en gratis App.Blir pågangen større vil borettslaget vurdere å etablere flere ladestasjoner. Det blir også spennende å følge Røverkollen borettslag fremover da de er valgt ut som demonstrasjonsprosjekt i et europeisk forskningsprosjekt for å finne fremtidens løsninger for lading av elbil i fellesgarasjer. Målet er å tilby lading til mange uten å belaste kraftnettet unødig ved bruk av smart styring, lokal kraftproduksjon i solceller og batteribank. Les mer her (side 12).

Les også om: Støtteordning for tilskudd til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier.

Ny støtteordning for tilskudd til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier:

Dette tilskuddet skal gå til oppgradering/etablering av infrastruktur i borettslag og sameier for å legge til rette for etablering av ladestasjoner. Det er viktig at løsningen som velges er sikker og godt gjennomtenkt. Det anbefales at boligselskapet benytter ekstern faglig bistand til å planlegge tiltaket, dette kan gjøres av utfører eller et konsulentselskap. Elektro-Sivert Installasjon AS kan bistå boligselskap i denne prosessen.

Kriterier for å søke om dette tilskuddet:

•Borettslag og sameier kan søke om støtte.
•Privatpersoner, statlige byggeiere, kommunale aktører og firmaer som driver utleie av parkeringsplasser kan ikke søke om tilskudd.
•Bygg under oppføring kan ikke søke om tilskudd.
•Du må søke og få innvilget støtte før du bestiller materialer og tjenester.

Noen av retningslinjene for tilskuddsordningen:

•Tilskuddet er maksimalt 20% av godkjente investeringskostnader, og begrenset oppad til 5 000 kroner per ladepunkt det legges til rette for.
•Maksimalt tilskuddsbeløp per borettslag eller sameie er 1 000 000 kroner.
•Elektriske arbeider må bekreftes utført av registrert installatør.
•Kostnader til ekstern rådgivning og prosjektering kan inkluderes i tilskuddsberettigede kostnader.
•Kun faste installasjoner som borettslaget eller sameiet selv eier kan støttes.
•Det gis ikke tilskudd til selve ladepunktet på den enkelte p-plass.
Du får svar på søknaden innen 14 virkedager. Har du fått innvilget søknaden kan du sette i gang med tiltaket, det vil si akseptere tilbud, inngå arbeidskontrakter og utføre tiltaket

På nettsidene til “KlimaOslo” (driftes av Oslo kommune, med Klimaetaten i en redaktørrolle) kan du lese mere om hvordan ditt borettslag eller sameie kan få inntil kr. 1.000.000.- i tilskudd til infrastruktur for ladestasjoner.

Hurtigladekart, samarbeidspartnere m.m.

Følg med på hva som er av hurtigere ladestasjoner og hva som kommer. Norsk Elbilforening har sydd sammen et hurtigladekart med eksisterende og planlagte – nå også med filter for ulike kontakttyper og ladeløsninger.

En av våre samarbeidspartnere på ladestasjoner til elbil er Salto Ladestasjoner AS. På deres hjemmesider finner du også mye nyttig informasjon om ladepunkt/ladestasjoner. Blant annet “Finn din ladeløsning”.

Ønsker du å lade din Tesla hjemme over natten? Tesla stiller strenge kvalitetskrav til sine anbefalte installatører. Vi er godkjent av Tesla til å være medlem i Tesla’s nettverk for anbefalte installatører.

Lastbalansering? Hva er det?

Lastbalansering (dynamisk anlegg) sørger for at den strøm som er tilgjengelig blir fordelt mellom de ladepunkt som er installert. Man kan dermed unngå å forsterke byggets inntak/hovedsikringer når ladepunkt installeres. Man kan også unngå fordyrende effektledd på nettleien når tilgjengelig strøm fordeles.

I motsetning til et «statisk» anlegg hvor alle uttak installeres med en fast mengde strøm tilgjengelig, kan man altså på et «dynamisk» anlegg med lastbalansering skalere opp antall ladere i mye større grad enn på «statiske» anlegg.

Lastbalanseringen er altså viktig med tanke på fremtidige ladebehov for å sikre at flest mulig kan få ladet sin elbil, samt for å unngå dyre strømutgifter.

Kostnadsmessig kan «dynamisk» anlegg med lastbalansering være både rimeligere og dyrere enn et «statisk» anlegg. Det avhenger av eksisterende elektrisk anlegg i bygget.

Her er en video av ovennevnte beskrivelse.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon, tilbud eller bestilling.

Elbil lading hjemme

Har du elbil? Sørger du for at hjemme-lading foregår på en trygg måte?

 • Svakheter eller feil i det elektriske anlegget kan i ytterste konsekvens føre til personskade og brann på grunn av varmegang. Det er derfor viktig at man forsikrer seg om at elanlegget som elbilen tilkobles til holder god og forskriftsmessig standard.
 • Stikkontakten som elbilen plugges i er ett av de svakeste punktene i sikringskursen. I stikkontakten er det klemmer som klemmer rundt støpselpolene, og på grunn av slitasje i forbindelse med til- og frakopling kan denne klemmeevnen svekkes. Dersom klemmene blir slakke og ikke strammer tilstrekkelig rundt støpslet, vil det spesielt ved vedvarende høy effekt utvikles varme. Varmgang kan altså oppstå fordi en stor mengde strøm forsøker å passere fra stikkontakt til støpsel, det utvikles da en motstand, som igjen fører til at det utvikles varme. Problemet med varmgang er, avhengig av el-materiellets egenskaper og kvalitet, at man kan få en eskalerende varmeutvikling.
 • Har du behov for raskere lading enn hva 10A-ladeledning gir, bør du vurdere anskaffelse av et dedikert ladeuttak for elbil. Elektro-Sivert har bred kompetanse på levering og installering av ladestasjoner for elbil fra mange leverandører som bl. Salto, Proxll, Garo m.m.
 • Elbilforeningen finner du mere informasjon om dette tema.
 • Skal du etablere uttak eller ladestasjon for å lade elbil hjemme? Velg da en registrert installatør som benytter testet og godkjent utstyr for installering av ladepunkt for elbil! Velg sikkerhet og kompetanse fremfor eventuelle rimeligere produkter/løsninger.

I denne artikkelen av nov.17 er det mye nyttig informasjon for hjemmelading: Din Side: Les dette før du installerer ladestasjon hjemme.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon, tilbud eller bestilling.

Ladetips

   • Bruk egnet stikkontakt og kurs (se avsnitt ovenfor).
   • Bruk kun godkjent ladekabel.
   • Kontroller støpsel og ladekontakt jevnlig for misfarging og skader.
   • Unngå bruk av skjøteledning.
   • Lad når du kan og ikke når du må!
   • Plugg alltid ut fra bilen før du plugger ut fra veggen.
   • Heng opp “kladden” (ladeenheten) hvis den er festet på ladekabelen. Lag gjerne en liten hylle/kurv eller heng den på en krok.
   • Får du ikke ut hurtigladepluggen? Lås opp bilen med nøkkel eller stopp ladingen på ladestasjonen.
   • Hvor kan jeg finne hurtigladere og offentlige ladere? Du finner kart over alle offentlig tilgjengelige ladere på bl.a. websiden ladestasjoner.no, eller som App for Smartphone.
   • Hvor er det lademulighet? Er hurtigladere tilgjengelige nå? Sjekk www.ladestasjoner.no/kart
   • Vis ladehensyn: Parker kun på ladeplass hvis du trenger å lade.
   • Bør du anskaffe dedikert ladeuttak/ladestasjon hjemme eller på jobb?

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon, tilbud eller bestilling.

Rune Lorenzen
mobil: 901 19 441
e-post: rune@elektro-sivert.no

Grønne biler i farta for Elektro-Sivert Installasjon AS:

Conpot- Elektro-Sivert -Grønne varebiler i farta- Elektro-Sivert- Nissan Leaf

I Elektro-Sivert sin bilpark har vi nå totalt 10 stk. elbiler. Hhv 3 stk. Nissan Leaf, 5 stk. Nissan E-NV200, 1 stk. Peugeot Partner El og 1 stk. Tesla Model S.

You cannot copy content of this page