internkontroll

El-sjekk / Elkontroll

Er sikringene varme? Ryker sikringene ofte? Spraker det i stikkontaktene? På tide med en elsjekk /elkontroll?

Elektro-Sivert kan bistå dere med en kontroll. Å få utført en elkontroll er en god investering for et el-sikkert hjem. Nesten halvparten av alle boligbranner i Norge er knyttet til elektrisitet. En elkontroll / el-sjekk kan være livsviktig. Statistikk viser at et anlegg som blir regelmessig kontrollert har en vesentlig lavere ulykkefrekvens enn anlegg som ikke blir kontrollert.

Som boligeier er du selv ansvarlig for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at det elektriske anlegget i din bolig til enhver tid tilfredsstiller forskriftenes sikkerhetskrav. Er du leietaker har du også et visst ansvar for tilfredsstillende ettersyn og vedlikehold. Se vår side «IK beboer» for ytterligere informasjon om eier eller leietakers ansvar, hva du kan gjøre selv, sjekkliste for egenkontroll m.m.

Under en El-sjekk / Elkontroll kontrolleres bl.a. følgende:
• Sikringsskapet kontrolleres for varmegang.
• Sikringsskapets generelle tilstand kontrolleres.
• Jordfeilbrytere/sikringer testes og måles.
• Måling av isolasjonsmotstand, lekkasjestrøm, spenningsnivå etc.
• Måling av at jordede anleggsdeler/utstyr har tilstrekkelig jordingstilknytning.
• Det kontrolleres visuelt at det elektriske anlegget tilfredsstiller forskriftene og at synlig elektrisk utstyr ikke har synlige feil/mangler, skader etc.
• Etter kontrollen utarbeides en skriftlig rapport.
• Skjult installasjon som krever spesielle tiltak som demontering av bygningsmessige konstruksjoner o.l. kontrolleres ikke visuelt, med mindre dette er bestilt spesifikt.

Hos Elektro-Sivert Installasjon AS er en el-sjekk det samme som en elkontroll.

Hvis ønskelig kan våre termografører også utføre termografering av sikringsutstyret i sikringsskapet. Ettertrekking av tilkoblingsklemmer kan også tillegg bestilles hvis ønskelig.

Dersom el-sjekken / elkontrollen utføres av personell med godkjenning etter kravene til kompetanse og metode i NEK 405-normserien vil du også kunne få redusert forsikringspremie hos enkelte forsikringsselskap etter at huset er «friskmeldt». Anlegget er friskmeldt dersom ingen feil blir funnet under kontrollen, eller etter at eventuelle feilpunkter i rapporten er utbedret.

Elektro-Sivert Installasjon AS har foretaksgodkjenning for: Elektrotermografi iht. NEK 405-1, Brannforebyggende Elkontroll Bolig iht. NEK 405-2 samt Elkontroll Næring iht. NEK 405-3.

Ønsker du mere informasjon om et el-sikkert hjem? Da finner du mye god informasjon under elsikkerhetsportalen.no.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon, tilbud eller bestilling:

You cannot copy content of this page