Ansatte

Per d.d. er vi 41 ansatte, hvorav 12 lærlinger. Vi innehar til sammen 25 sertifikater som sterkstrøms-montør og 2 sertifikater som svakstrøms-montør. Våre ansatte har opptil 40 års erfaring i elektrikerfaget. Med lang erfaring og bred faglig kompetanse er vi en solid samarbeidspartner innen elektroinstallasjoner.

Vår allsidige og solide stab med administrativt personell, montører og lærlinger sørger for at vi i dag er en solid og etterspurt installatør. Vi benytter riktig teknisk og faglig kompetanse på riktig sted. Vi søker å levere vårt arbeid 100 % perfekt med en gang.  Vi utfører vårt arbeid med høy faglig stolthet og standard.

Med vår samlede kompetanse innehar Elektro-Sivert Installasjon AS følgende autorisasjoner/godkjennelser: Registrert Elektroinstallatør, Ekomnett-autorisasjon (ENA), Sentral godkjenning for ansvarsrett, tiltaksklasse 2–UTF, Godkjent våtromsbedrift- FFV samt Foretaksgodkjenning for Elektrotermografi iht. NEK 405-1, Brannforebyggende Elkontroll Bolig iht. NEK 405-2 samt Elkontroll Næring iht. NEK 405-3.

Sørg for å velge en registrert elektroinstallatør når du skal få utført arbeider på ditt elektriske anlegg.

Kontaktpersoner i vår administrasjon:

Ansatte Elektro-Sivert - Nina-Sivertsgaard

Nina Sivertsgård

Daglig leder
KS-ansvarlig
Lønns- og økonomiansvarlig
nina@elektro-sivert.no
959 38 886

Ansatte Elektro-Sivert - Rune Lorenzen

Rune Lorenzen

Teknisk sjef
Faglig leder våtrom
Skipsinstallasjoner
rune@elektro-sivert.no
901 19 441

Ansatte Elektro-Sivert - Hugo Roterud

Hugo Roterud

Installatør
Faglig leder el.anlegg
Faglig leder brann og nødlys
Svakstrømansvarlig
hugo@elektro-sivert.no
950 63 028

Marius

Marius Løkken

Prosjektleder
marius@elektro-sivert.no
909 94 339

Ansatte Elektro-Sivert - Joakim Grønstad

Joakim Grønstad

Serviceleder
joakim@elektro-sivert.no
948 81 905

Elektro-Sivert - Terje Holmen

Terje Holmen

Innkjøpsansvarlig
terje@elektro-sivert.no
911 15 218

Ansatte Elektro-Sivert - Klaus Sivertsgaard

Klaus Sivertsgård

Styremedlem
995 17 373